برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (983)

مناسب نیستفهرست1فصل اول: کلیات پژوهش11.1بیان مسئله:21.2اهمیت و ضرورت تحقیق31.3هدف‌های تحقیق31.3.1هدف اصلی31.3.2اهداف فرعی41.4سوالات تحقیق41.5فرضیه‌های تحقیق51.5.1فرضیه اصلی51.5.2فرضیات فرعی51.6متغیرهای پژوهش61.6.1متغیر وابسته61.6.2متغیرهای مستقل61.7قلمرو پژوهش71.8تعریف مفاهیم و واژگان پرکاربرد71.8.1بحران71.8.2پدافند غیرعامل71.8.3شیوه‌های اطلاع رسانی81.9روش پژوهش81.10جامعه‌آماری81.11پیشینه تحقیق81.11.1پایان نامه‌ها91.11.2پژوهش و مقالات101.11.3کتاب‌ها111.11.4سایر منابع152فصل دوم: ادبیات Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (982)

اهداف راهنمایی:30اصول اساسی راهنمایی:32مشاور کیست؟34خصوصیات مشاور:34ضرورت مشاوره وراهنمایی در مدارس35هدف مشاوره تحصیلی :37هدایت تحصیلی در دبیرستان39ویژگی‌های مشاور از دیدگاه اسلام:39اصول مشاوره41مشاوره از دیدگاه اسلام:42عوامل موثر در لزوم و گسترش راهنمایی تحصیلی :44عوامل مؤثر در انتخاب Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه b (981)

4-2-5- روابط مکان مند:344-2-6- روابط تکاملی انسان و طبیعت:374-3- جدول هیرواگین395- شهر طبیعت دوست:415-1- شهرهای بایوفیلیک کدامند:425-1-1- شاخصه های یک شهر بیوفیلیک:435-1-2- توصیف شهرهای بایوفیلیک:455-2- استراتژی های زیست تقلیدی برای شهرها:465-3- فرم و شکل کلی Read more…

پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (980)

1-3-4-2-1-3:نظریه تضمین حق271-3-4-2-2:نظریه مسئولیت مطلق281-4: ارکان مسئولیت مدنی291-4-1:وجود ضرر291-4-1-1:مفهوم و اقسام ضرر291-4-1-2:شرایط ضرر قابل مطالبه301-4-2:فعل زیانبار311-4-3:رابطه سببیت321-4-3-1: نظریه ی برابری اسباب331-4-3-2: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب331-4-3-3:نظریه سبب متعارف و اصلی331-5:منابع مسئولیت مدنی341-5-1:منابع عام341-5-1-1:قانون Read more…

پایان نامه ها

تحقیق b (979)

سبک های دلبستگی: الف)تعریف نظری: سبک دلبستگی : دلبستگی به عنوان پیوند قوی که نخست بین والد و کودک و بعداً به همسالان توسعه داده می شود تعریف شده است ( بالبی، 1969). سبک دلبستگی Read more…

پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (978)

2-2 تعاریف و مبانی نظری ارزیابی عملکرد322-2-1 تعریف ارزیابی عملکرد32فهرست مطالبعنوان صفحه2-2-2 سیر تحول و تطور ارزیابی عملکرد332-2-3 دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد342-2-4 فرایند ارزیابی عملکرد37 در این سایت فقط تکه هایی Read more…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (976)

12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛372-12-7- حسابهای غیرفعال؛372-12-7-1- نقل وانتقال پول372-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها382-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها382-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)392-12-7-5-اسمورفینگ:392-12-8- شرکت های مجازی Read more…

پایان نامه ها

دانلود مقاله b (975)

4. 2. Individuality in “The Sphinx”……………………………………………………………834.2.1. The Answer is the Universal Reality…………………………………………………..844.2. 2. “Man is a Transparent Eyeball”……………………………………………………….854.2.3. Individuality in “Each and All”………………………………………………………..864.2. 4. Man should Leave Egotism …………………………………………………………….864.3. Individuality in “Brahma”……………………………………………………………….884.3.1. “Turn Thy back Read more…

پایان نامه ها

منابع مقاله b (973)

چکیده با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه Read more…

پایان نامه ها

منبع مقاله b (972)

3-1-4بررسی کوهها در استان کرمانشاه193-2خصوصیات اقلیمی استان193-2-1وضعیت آب و هوای استان کرمانشاه193-2-2دما203-2-3بارش213-2-4تبخیر و تعرق213-2-5باد223-2-6نور223-2-7مناطق آب و هوایی در استان233-3خصوصیات پوشش گیاهی233-3-1تهیه نقشه پوشش گیاهی و انتخاب گونههای گیاهی243-4جمع آوری آمار و اطلاعات هواشناسی243-4-1انتخاب ایستگاههای لازم253-5مواد263-6روشها323-6-1انتخاب Read more…